GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi THÁCH THỨC
giới hạn của những điều
tưởng chừng không thể


Chúng tôi tìm ra
giải pháp bằng
sự SÁNG TẠO


Chúng tôi lớn mạnh
bằng niềm ĐAM MÊ


Chúng tôi hướng đến
CỘNG ĐỒNG

Tập đoàn En Pointe Management tập trung tìm kiếm và bồi dưỡng những cá nhân sáng tạo, đam mê và tài năng trên khắp Việt Nam, từ đó mở ra những giá trị to lớn trong hệ sinh thái tập đoàn đang lớn mạnh không ngừng. Chúng tôi khuyến khích mỗi người trở thành những cá thể xuất sắc nhất, và cho họ cơ hội được thể hiện sự sáng tạo của mình thông qua những phương tiện và cách thức có sẵn trong tập đoàn.

Phương châm của chúng tôi là "Định hình Tương Lai thông qua Nghệ Thuật" và để có thể làm được điều này, chúng tôi xây dựng cho mình những giá trị cốt lõi:

THÁCH THỨC,

SÁNG TẠO,

ĐAM MÊ

CỘNG ĐỒNG

NHÀ LÃNH ĐẠO QUỐC TẾ

Never underestimate the power of dreams and the influence of the human spirit. We are all the same in this notion: The potential for greatness lives within each of us.

Wilma Rudolph

It doesn’t make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do.

Steve Jobs

Our goal at InQ is to not only be a part of the growing music industry in Vietnam, but to also help develop the next generation of young talent that sees their future. To us, it starts with creativity.

Michael Choi

Music is life. That's why our hearts have beats.

Cecily Morgan

Dance embodies creativity which allows our mind, body and soul to unite for great possibilities.

Alexander Tu

"Talent is extremely important. It's like a sports team, the team that has the best individual player will often win, but then there's a multiplier from how those players work together and the strategy they employ"

Elon Musk


Mr. Thanh Bui
Chairman of En Pointe Management
Founder of creative education ecosystem in Vietnam


Mr. Myke Brown
CEO Capital Studio
CEO Novel Production
CEO Billboard Vietnam


Mr. Michael Choi
CEO InQ International


Ms. Bui Trieu Yen
Director of Music SOUL Music & Performing Arts Academy (SMPAA)


Mr. Alexander Tu
Co-Founder of SOUL Dance / Director of Performing Arts SOUL Music & Performing Arts Academy (SMPAA)


Mr. Tan Bui
COO En Pointe Management
Managing Director of Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO