HỖ TRỢ THÚC ĐẨY
DOANH NGHIỆP & CỘNG ĐỒNG

"Gắn kết Giáo dục với Doanh Nghiệp và Cộng Đồng nhằm tạo ra sự Phát Triển Bền Vững cho cả Nền Sáng Tạo"

COLAB Việt Nam là Tổ chức đầu tiên tại Việt Nam xây dựng và kết nối các bên liên quan của hệ sinh thái trong lĩnh vực sáng tạo địa phương, với sứ mệnh thúc đẩy và phát triển bền vững Ngành Công nghiệp Sáng tạo trong nước và quốc tế.
 


Asia Music & Performing Arts Education (AMPA Education) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế với mục tiêu xây dụng nền tảng giáo dục sáng tạo nhằm mang đến cho thế hệ trẻ cơ hội tiếp cận/cảm nhận âm nhạc và nghệ thuật.


Cộng đồng giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam (VIRES) là một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận với sứ mệnh bảo vệ và thúc đẩy quyền và tiềm năng của trẻ nhỏ Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận Reggio Emilia®.
 


Chiến dịch Wild Rhino truyền tải thông điệp trên các kênh truyền thông đa phương tiện, tổ chức các cuộc thi và các chuyến đi trải nghiệm hoang dã ở Nam Phi để tạo cơ hội cho các thế hệ trẻ Việt Nam học hỏi về việc bảo vệ tê giác hoang dã và tạo điều kiện cho các em trở thành những đại sứ trẻ của chiến dịch.