Marketing Intern

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Thực Tập Sinh

Yoga Planet – Yoga Kể chuyện trẻ em sử dụng sức mạnh của phương pháp kể chuyện sáng tạo để khuyến khích, truyền cảm hứng cho trẻ và ba mẹ, biến yoga thành một phần thiết yếu trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể phát triển một thế hệ tương lai khỏe mạnh, sáng tạo và kết nối.

JOB DESCRIPTION
 • Hỗ trợ MKT team trong việc thực hiện các chiến dịch truyền thông
 • Thực hiện tổ chức các sự kiện quảng bá, tuyển sinh lớp học hoặc các hội thảo dành cho khách hàng doanh nghiệp
 • Trao đổi và chia sẻ các ý tưởng/hoạt động MKT phù hợp với nhãn hàng
 • Hỗ trợ khảo sát đối tượng khách hàng mục tiêu để có sự chuẩn bị cho các chiến dịch tốt hơn
 • Hỗ trợ MKT & Admissions trao đổi với khách hàng trên mạng xã hội
 • Hỗ trợ các công việc MKT dưới sự phân công của MKT Manager
JOB REQUIREMENTS
 • Current enrollment in an undergraduate course for marketing, communications or similar field.
 • Familiarity with marketing foundations and social media platforms.
 • Good understanding of the latest marketing trends and techniques.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Must have a passion for marketing.
 • Outstanding multitasking abilities.

ĐƠN ỨNG TUYỂN