TRƯỞNG BỘ MÔN GUITAR

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Job Purpose:

Trưởng Bộ môn Guitar sẽ làm việc theo chế độ toàn thời gian và báo cáo công việc trực tiếp với Giám đốc Chương trình đào tạo âm nhạc.

Trưởng Bộ môn Guitar sẽ giám sát và chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo guitar và quản lý tổ bộ môn. Các giáo viên guitar sẽ báo cáo trực tiếp với Trưởng bộ môn.

Job Description:
 • Giảng dạy và làm việc văn phòng tại Khoa Âm nhạc theo thời gian cố định.
 • Giám sát và phát triển chương trình đào tạo của bộ môn guitar.
 • Cập nhật và hoàn thiện cấu trúc thi cho tất cả các cấp độ đào tạo guitar.
 • Xây dựng các chương trình phát triển chuyên môn cho giáo viên trong tổ bộ môn.
 • Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất (khi cần) cho tổ bộ môn.
 • Thường xuyên quan sát tình hình giảng dạy của giáo viên trong tổ bộ môn.
 • Lập kế hoạch và điều phối quá trình đánh giá hiệu quả làm việc của giáo viên trong tổ bộ môn hàng năm.
 • Tham gia vào việc tuyển dụng và điều phối giờ dạy (khi cần) của giáo viên tổ bộ môn.
 • Huấn luyện giáo viên mới về giáo trình và qui trình làm việc.
 • Xây dựng chương trình biểu diễn định kỳ của tổ bộ môn, và các tiết mục biểu diễn guitar trong và ngoài khuôn viên Nhà trường (khi cần).
 • Tham gia chấm thi và điều phối giáo viên chấm thi cho tổ bộ môn mỗi học kỳ.
 • Kiểm tra và chỉnh sửa (nếu cần) các bảng báo cáo học tập (student report) từ các giáo viên trong tổ bô môn trước khi bộ phận Tuyển sinh gửi đến Học viên & Phụ huynh vào cuối mỗi học kỳ.
 • Thảo luận và quyết định về phần thưởng học tập của học viên trong tổ bộ môn với Hội đồng chuyên môn khoa Âm nhạc vào cuối mỗi học kỳ.
 • Đánh giá trình độ học viên guitar mới trước khi bắt đầu học chính thức. Việc đánh giá được sắp xếp theo lịch định kỳ.
 • Khuyến khích và hướng dẫn học viên trong tổ bộ môn về các cuộc thi phù hợp trong và ngoài nước cũng như tư vấn học viên trong chương trình Pathways.
 • Tiếp nhận và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến học viên, phụ huynh và giáo viên của tổ bộ môn.
 • Tham dự các cuộc họp sau: Cuộc họp khoa Âm nhạc hàng tuần (Music Department meeting), cuộc họp hội đồng chuyên môn hàng tháng (Music curriculum meeting) và các cuộc họp khác khi cần.
Job requirements:
 • Ứng cử viên cần có bằng cấp từ cấp đại học trở lên với chuyên ngành Guitar biểu diễn, với ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn guitar. Có kinh nghiệm giảng dạy các giáo trình Trinity, ABRSM và AMEB là một trong những ưu điểm tuyển dụng của khoa Âm nhạc SMPAA.
 • Có khả năng tiếp cận, tương tác với các giáo viên có tính cách khác nhau, cũng như khả năng làm việc với học viên ở mọi cấp độ trong nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.
 • Có khả năng lắng nghe, biết điều phối và cân bằng các nhu cầu/yêu cầu khác nhau từ giáo viên, học viên hay phụ huynh.
 • Có khả năng giao tiếp tốt trong cả hai hình thức viết và nói.
Other:
 • Sơ yếu lý lịch và một lá thư xin việc chia sẻ sự quan tâm của bản thân với vị trí ứng tuyển.
 • Video của các bài biểu diễn với các màu sắc âm nhạc khác nhau (Nếu nộp video có sẵn, chỉ được chấp nhận với video đã được quay trong vòng 06 tháng trước thời điểm ứng tuyển).

ĐƠN ỨNG TUYỂN