banner-giao-duc-vi.jpg
banner-art-culture-vi
banner-media-vi
banner-httd-dncd-vi.jpg
CÁC THƯƠNG HIỆU

GIÁO DỤC

"Chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống giáo dục dựa trên nền tảng giáo dục sáng tạo, giúp định hình những thế hệ tương lai của Việt Nam, khuyến khích các em trở thành những sứ giả cho chính cuộc đời mình."

CÁC THƯƠNG HIỆU

NGHỆ THUẬT &

VĂN HÓA

"Hòa quyện nét tinh hoa giữa phương Đông và phương Tây để hình thành, nuôi dưỡng tình yêu đối với nghệ thuật, để từ đó thúc đẩy mỗi cá nhân vượt qua những giới hạn của chính mình."

CÁC THƯƠNG HIỆU

TRUYỀN THÔNG

"Với thế mạnh về phát triển và sản xuất những nội dung có chất lượng cao cũng như khả năng nâng cao độ phủ sóng cho các sản phẩm này, chúng tôi hướng đến mục tiêu mang tinh hoa thế giới đến với Việt Nam và giúp hình ảnh Việt Nam vươn ra toàn thế giới."

CÁC THƯƠNG HIỆU

HỖ TRỢ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP & CỘNG ĐỒNG

"Gắn kết Giáo dục với Doanh Nghiệp và Cộng Đồng nhằm tạo ra sự Phát Triển Bền Vững cho cả Nền Sáng Tạo"