Nơi Kết Nối

Sức Mạnh Sáng Tạo

Multimedia Designer

Multimedia Designer

Global Embassy

Địa điểm: 4 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Designer

Graphic Designer

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Tư vấn học viện

Tư vấn học viện

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Tư vấn học viện

Tư vấn học viện

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Talent Acquisition Specialist

Talent Acquisition Specialist

En Pointe Management

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

English Teacher

English Teacher

Special Em’s Education Center

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive

360 Connective Digital

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Admission Officer

Admission Officer

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Kế toán kiêm Nhân sự

Kế toán kiêm Nhân sự

Inspirito

Địa điểm: Việt Nam - Hà Nội

Hình thức: Toàn thời gian

Corporate Sales Intern

Corporate Sales Intern

Embassy Education

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Admission Intern

Admission Intern

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Executive – Mi Ami

Marketing Executive – Mi Ami

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Executive – Armuli

Marketing Executive – Armuli

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Tạp vụ

Tạp vụ

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Bảo vệ

Bảo vệ

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Giáo vụ

Giáo vụ

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Marketing Specialist

Senior Marketing Specialist

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Admission Officer

Admission Officer

Little Em’s Pre-school

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Assistant

Marketing Assistant

Embassy Education

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Designer

Graphic Designer

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Content Writer Leader

Content Writer Leader

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Content Writer Intern

Content Writer Intern

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Little Em’s Pre-school

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Admin cum Project Coordinator

Admin cum Project Coordinator

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Education Project Manager

Education Project Manager

Vietnam Film School

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Marketing Specialist

Senior Marketing Specialist

Lyricíst Dance Company

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Camera Operator

Camera Operator

Billboard Vietnam

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Intern

Marketing Intern

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Intern

Marketing Intern

Yoga Planet

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Intern

Marketing Intern

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Thực Tập Sinh

Deputy Head (Academic)

Deputy Head (Academic)

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

Hình thức: Toàn thời gian

Junior School Class Teacher

Junior School Class Teacher

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Design Intern

vcfaa
Graphic Design Intern

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Intern

Marketing Intern

COLAB Vietnam

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Vietnamese Junior School Class Teacher

Vietnamese Junior School Class Teacher

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

Hình thức: Toàn thời gian

Admission Officer

Admission Officer

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Intern

vcfaa
Marketing Intern

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Executive

Arts Nation
Marketing Executive

Arts Nation

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Editor

Editor

Billboard Vietnam

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Event Executive

Event Executive

Amberstone Media

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Digital Manager

Senior Digital Manager

Capital Studio Media City

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

UIUX Designer

UIUX Designer

Take 1 Casting

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Designer Intern

Graphic Designer Intern

En Pointe Management

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Quản lý học vụ

vcfaa
Quản lý học vụ

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Front end Developer

Front end Developer

Take 1 Casting

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Teaching Assistant (STEAM for Vietnam)

vcfaa
Teaching Assistant (STEAM for Vietnam)

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Instructor (STEAM for Vietnam)

vcfaa
Instructor (STEAM for Vietnam)

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Teaching Assistant

vcfaa
Teaching Assistant

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Teacher (Primary)

vcfaa
Teacher (Primary)

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Corporates Sales Specialist

Corporates Sales Specialist

Embassy Education

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Admissions Associate

Admissions Associate

Royal Embassy Academy

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm

Global EmbassyLittle Em’s Pre-school

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Corporate Sales Manager

Corporate Sales Manager

Embassy Education

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

TRƯỞNG BỘ MÔN GUITAR

TRƯỞNG BỘ MÔN GUITAR

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Intern

Marketing Intern

Kindermusik Vietnam

Địa điểm:

Hình thức: Thực Tập Sinh

Graphics Designer Intern

Graphics Designer Intern

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Giáo Viên Mầm Non

Giáo Viên Mầm Non

Little Em’s Pre-school

Địa điểm:

Hình thức: